スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

マルチヌーの「カンタータ花束 KYTICE 」 H.260 (2/2)

歌詞対訳
2)Sestra travička 毒を盛る姉

Uliana, čistá panna, 清い乙女のウリアナが
u Dunaja šaty prala. ドナウの岸辺で服洗い。
Viděla tam štyry pány, そこで目にした4人の男、
mezi nima dva hulány. 中の二人は槍騎兵。

Pojed‘ , děvče, pojed‘ s námi ! 一緒に行こう、娘さん!
Budeš vědět, jak se mámy ! おいらの暮らしを見せてやる!

Já bych s vámi ráda jela, 行きたいのは山々だけど
kdybych tu bratra neměla ! 弟の世話をしなくては!

Bratra můžeš otráviti, そんな奴には毒を盛り、
můžeš s námi předca jeti. 一緒に行こう。
.
Běž do lesa jedlového, モミの林へつっ走り、
zab‘ tam hada jedlového.. 毒蛇を殺し、
Uvař mu ho k snídaníčku, そいつを飯に入れるんだ
jak rybičku s černú máčkú ! 魚みたいに黒ソースかけて!

Už Janíček z hory jede, ホンザが山から下りて来る、
malované dřevo veze. 薪を馬に山と積んで。
Hned mu vrata otvírala, 姉は急いで門を開け、
vrané koně vypřahala. 黒い馬をつないでやった。

Uliánko, co nového, 姉さん、どうしたの、
že vypřaháš koně mého ? ぼくの馬を繋いだりして?

Pojd‘, Janíčku, k snídaníčku, さあ、ご飯よ、
máš přichystanú rybičku. 魚料理を作ったの。

A co sú to za rybičky, これがお魚、
vždyt‘ nemá žádná hlavičky ? 頭がないよ?

Hlavičky jsem usekala. 頭は切って
pod okénko zakopala. 窓の下に埋めたの。

Jak ten první kousek snědl, ホンザが一口食べたとたん、
hned na levé líčko zbledl. 左頬が蒼くなった。
Jak ten druhý kousek snědl, 二口目を食べたとたん、
hned na obě líčka zbledl. 両頬から血の気が失せた。
Jak ten třetí kousek snědl, 三口目を食べたとたん、
hned na celé tělo zbledl. 全身が真っ白になった。

Donesla mu tvrdý kámeň ! 彼女は重い石を持ってきた!
Ostavaj tu spánembohem. O! O! 神様のみもとへ。ああ!

Bojanovské zvony zvoňá, ボヤノフ村の鐘が鳴り。
Uliánku drábi hoňá ! お巡りたちがウリアナを追う!

Ty mutenské sezváňajú, ムトノ村では早鐘が打たれ、
Uliánku doháňájú ! ウリアナは追いつめられる!

A hodonské dozvonily. ホドン村の鐘が鳴りやみ、
Uliánku dohonili ! ウリアナは捕まった!

Janíčka na krchov nesú, ホンザは墓地に運ばれ、
Uliánku kati vezú ! ウリアナは首切人に渡された!

Zazděte mě do kamení, あたしを石壁に塗りこんで、
nech o mně písničky není ! 弔いの歌などいらない!

Zedníci ju zazdívali, 石工たちは女を壁に塗りこみ、
panny písničku skládaly. 乙女たちが歌を作った。

Uliánku už zazdili, ウリアナはもう塗りこまれ、
panny písmičku skládaly. 乙女たちが歌を作った。

Uliánku už zazdili, ウリアナはもう壁に塗りこまれ、
panny písmičku složily. 乙女たちは歌を作りおえた。

4)
Kravarky 牛飼の娘たち
Ej ! Hoja ! Hoja ! エイ!ホヤ、ホヤ!
Tovaryško věrná moja, あたしの親しいお友だち、
pones mně snídaňa, ご飯持ってきて、
Kamarádko moja ! あたしのお友だち!
Ej ! Hoja, hoja ! エイ!ホヤ、ホヤ!

Ej! Hoja, hoja ! エイ!ホヤ、ホヤ!
Tovaryško věrná moja, あたしの親しいお友だち、
už sem posnídala. ご飯もう頂いたわ。
Hej ! Hoja, hoja ! ヘイ!ホヤ、ホヤ!

Hoj ! Hoja, hoja ! ホイ!ホヤ、ホヤ!
Daleko- li paseš ? 遠くまで放牧にゆくの?

Malenky napaseš. マレンカに牛の面倒見させる、
na zelenej trávě, 緑の草地で、
na pěknej otavě ! 美しい二番刈草の上で!
Hej ! Heja, heja ! ヘイ!ヘヤ、ヘヤ!

Malenka sa napije, マレンカは水を飲み、
děvečka sa umyje; 乙女は身体を洗う;
aby byla bílá, 白くなろうと、
pánu Bohu milá, ああ神様、
ne tak pánu Bohu, あなた様のためでなく、
svojemu milému, 愛する人、
synku černookému. 黒目の若者のために。
Hej, Heja ! Heja ! ヘイ、ヘヤ! ヘヤ!

Hej, Hela ! Hela ! ヘイ、ヘラ! ヘラ!
Pěkně ti děkuju ほんとに有難う
za tvé halekání ! 遠くから声かけてくれて !
Že’s na nehněvala. 怒ってなかったのね。
a sa mňa halekala あたしに呼びかけてくれた
Proč bych se hnĕvala, 私が怒っていたですって?
nic mnĕ’s neudĕlala    とんでもありません。
Ani já snad tobě, あたしだってそうよ、
nemáme nic proti sobě. 互いに気心知れてるもん。
Hej, Heja ! Heja ! ヘイ、ヘヤ! ヘヤ!

6)
Milá nad rodinu 家族に勝る恋人

Seděl jeden vězeň, ある囚人が牢に、
stopadesát neděl. 3年もいた。
A tak dlúho seděl, とても長くいたので、
celý ošedivěl. 髪が灰色になった。

První ráz zaplakal, 最初に泣いて、
cedulenku napsal. 手紙を書いた、
cedulenku napsa., それを書いて、
k otcovi ju poslal. 父親に送った。

Můj tatíčku starý, 年とった父さん、
vyplat‘ mia z vězení, 金を払い牢から出して、
z vězení těžkého, この厳しい牢から、
zámku tureckého. トルコの砦から。

Pověz mi, synečku, 息子よ、言ってくれ、
co od tebja ptajú ? 奴らの望みは何だ?
Sto rynských stříbrných, 銀貨百枚に、
ešče tolej drobných. 小銭もたくさん。

Synáčku můj milý, 大事な息子よ、
než to od tebja dám, そんな大金は出せん、
než to od tebja dám, 悪いけど、
radši t’a tam nechám そこにいてくれ。

Seděl jeden vězeň, ある囚人が牢に、
stopadesát neděl. 3年もいた。
A tak dlúho seděl, とても長くいたので、
celý ošedivěl. 髪が灰色になった。

Druhý ráz zaplakal, 二度目に泣いて、
cedulenku napsal, 手紙を書いた、
cedulenku napsal, 今度はそれを、
za mamičkú poslal. 母親に送った。

Mamičko má milá, いとしい母さん、
pomož mně z vězenja ぼくを牢から助け出して、
z vězenja tuhého, この堅固な牢から、
zámku tureckého. トルコの砦から。

Synečku, můj milý, 可愛い息子よ、
co od tebja ptajú ? 奴らの望みは何なの?
Sto rynských stříbrných, 銀貨百枚に、
ešče tolej drobných. 小銭もたくさん。

Synáčku můj milý, いとしい息子よ、
než to od tebja dám, そんな大金ないわ、
než to od tebja dám, 悪いけで、
radši t’a tam nechám そこにいてちょうだい。

Třetí ráz zaplakal, 三度目に泣いて、
třetí psaní napsal, 三度目の手紙を書いた、
za bratříčkem poslal. それを兄に送り、
k setřičce je poslal. 姉にも送った。

Štvrtý ráz zaplakal, 四度目に泣いて、
cedulenku napsal, また手紙を書き、
cedulenku napsal, 今度はそれを
ku svej milej poslal. 恋人に送った。

Vyplat‘ mia, má milá, いとしい君、金を払って、
Vyplat‘ mia z vězenja, ぼくを牢から出して、
z vězenja těžkého, この厳しい牢から、
zámku tureckého. トルコの砦から。

Milá nemeškala, 恋人はすぐさま、
šňůru kupovala, 綱を買い
milému podala. 愛する人に渡した。

Spust‘ se, milý, důle さあ、そこから逃げるのよ、
po hedvábné šňůře, 絹の綱を伝って。

Lepší je má milá 恋人の方がまし、
než celá rodina, 家族の誰よりも、
ta mia vyplatila 金を払い救ってくれた
z Turek od pohana ! 異教徒のトルコ人から。

7)
Koleda Aam a Eva クリスマス・キャロル:アダムとイヴ

Šel jest Pánbůh, šel do ráje, 神様が行く、楽園へ。
Adam za ním poklekaje. アダムはおそれ、ついてゆく。
Jak do ráje přicházeli, 楽園に着くと、
řekl Pánbůh Adamovi: 神はアダムに言った:

Ze všech stromů požívejte, どの木の実を食べてもいいが、
jen jednoho zanechejte, 一つだけはだめだ、
který stojí prostřed ráje, 楽園の真ん中にあり、
modrým kvítkem prokvetaje. 青い花を咲かせてるのは。

Učinil se d’ábel hadem, 悪魔が蛇に姿を変え、
svedl Evu i s Ademem. イヴとアダムを誘惑した。

Utrh‘ jabku velmi prudce 蛇はリンゴをさっと採り
a podal je Evě k ruce. イヴに手渡す。
Jez, Evičko, jez to jabko, イヴ、このリンゴ食べてごらん、
jak ti bude po něm sladko ! とてもおいしいよ!

Eva vzala okusila, イヴはリンゴをかじり、
s Adamem se rozdělila. アダムに分けてやる。
Jez, Adame, jez to jabko, アダム、食べてこのリンゴ、
jak ti bude po něm sladko ! とてもうまいわよ!

Když to jabko okusili, リンゴを食べたとたん、
hned z ráje vyhnáni byli. 二人は楽園を追われた。
Dal jim Pánbůh po motyce 神は二人に鍬を持たせ
a poslal je na vinice. ブドウ畑へ送った。

Jděte, jděte a kopejte, さあ、行って土を耕し、
chleba sobě dobývejte. 自分でパンを得なさい。
Než se chleba dokopali, パンを手にする前に、
dost se oba naplakali 二人は泣きじゃくった。

Ten Adam, je první otec, このアダムが最初の父で
do velké nás bídy doved. われらに大いなる貧困を齎した。
A ta Eva, první matka, このイヴが最初の母で
zavedla nás ubožátka. われらに哀れな子孫を授けた。

8)
Člověk a Smrt 人と死神

Byltě jeden člověk, ある人がいたが、
bylo mu jakkolvěk. 誰も素性を知らなかった。
Šel od role k roli, 彼は畑を見廻り、
hledět na obilí. 穀物の実りを眺めていた。

Obilíčko moje, わが穀物よ、
jak je ono pěkné ! 何と美しい眺めだ!
Je pěkně zelené 青々と
od vrchu do země, 上から下の方まで。

Kterak já tě sežnu, どうお前を刈り集め、
do stodoly svezu ? 倉まで運んでゆこう?

Potkala ho Smrti そこで死神に出会った
na velkej silnici. 大きな街道で。

Co děláš, můj choti, 調子はどうだい、ところで、
mám s tebou mluviti. あんたに話がある。

Jdu od role k roli, 私は畑を見廻りに行く、
hledět na obilí. 穀物の実りを眺めに。
mocný milý Bože, 偉大なるお方よ、
jak je ono pěkné. それはすばらしい眺め。

Zaněchaj obile, 穀物なんかほっといて、
stroj se v rucho bile. 白装束に着替えなさい。
Mám s tebou mluviti, あんたに話しがある、
musíš se mnou jíti. いっしょに来なさい。

Nech mne, milá Smrti, 放っといて、死神さま、
já mám co činiti, 私にはやることが。
dám ti peněz dosti, 金をたくさん上げます、
co můžeš unésti. それで我慢して下さい。

A což mi to zlato, 黄金が何になる、
to kladu za bláto. わしにとっては泥も同じ。

Mám já drobné děti, 私には小さな子たちが、
chci jich spořádati. その面倒をみなければ。

Tvoje drobné děti あんたの幼子は
bude Bůh živiti. 神様が養ってくれよう。

Manželku mám mladou, 私には若い妻が、
komu ji poručím ? あれを誰に託そう?

Tu tvoji manželku お前の妻は
sám Pánbůh opatří ! 神様ご自身がみてくれる!

Zanechej mě, Smrti, 放っといて、死神さま、
až pošlu pro kněze, 神父を迎えに行く時まで、
co jsem v mládí činil, 若気の至りでやった事は、
na oči mi leze ! よく解っています!

Juž tam kněze nechej, 神父などほっといて、
jenom se mnou spěchej, oh ! わしと一緒に急ごう。

Běda mně hříšnému, ああ、私には負債がある、
jsem dlužen každému, 罪深いみんなに、
a nejvíc jednomu, とくにお一人、
Pánubohu svému ! 自分の神様に!

Střelila ho Smrti, 死神は彼を射た、
střelou přeukrutnou. むごい矢で。
A píchla ho v srdce それは心臓に刺さった
převelice těžce. 奥深くまで。

Už ten vtipný rozum, 彼の気さくな考えも、
už mu sloužit nechce. もはや役立たず。

Rozmilí přátelé, 親愛なる諸君、
z toho příklad vemte: これを教訓にするがよい:
Co na mně vidíte, 私に起きた事が、
na sobě čekejte ! あなた方を待ちうけている!

スポンサーサイト
[ 2014/06/22 13:05 ] 音楽解説(チェコ音楽) | TB(-) | CM(-)上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。